Vi är medlemmar i


Edanebygdens företagarförening

Stål & Verkstad

Handelskammaren Värmland

Logistikföreningen Plan