SJUKVÅRDSSTATIV

Det är en självklarhet att patienten ska få bra sjukvård på alla sätt. Lika självklart är det att vårdpersonal ska ha en säker arbetsmiljö med väl anpassade arbetsredskap.

Infusions- och apparatstativ används dagligen. De ska bära droppåsar, pumpar och aggregat. De ska följa med vid olika typer av transporter och vara stabila och säkra i alla situationer.
  • slider-promstativ
  • slider-s10operation
  • slider-s11-am1-mr
  • slider-s14hemstativ
  • slider-s15display
  • slider-sangstativ
  • slider-stickstativ