TJÄNSTER FÖR BYGGNATION


​​​​​​​
Easy Adapt är ett praktiskt taget självinstruerande byggsystem. Det är extremt enkelt att montera ihop till fullt fungerande kitvagnar och andra flexibla rörkonstruktioner. Lika enkelt är det att demontera och bygga om. Vem som helst, någorlunda praktisk, klarar av det.
Men för dig som ändå vill ha hjälp med att bygga dina vagnar står vi naturligtvis beredda. Vi utvecklar koncept och utformning tillsammans så att de passar in i din verksamhet. Därefter bygger vi och levererar färdig produkt, klar för användning.