LEGOTILLVERKNING


Vi åtar oss legotillverkning av i första hand mekaniska konstruktioner byggda runt Johlin-Hylsan, men även andra typer av arbeten som passar i en verkstadsindustri. Uppdragen kan sträcka sig från tillverkning av enstaka detaljer till utveckling, konstruktion och produktion av mer komplexa produkter. 
Vår verksamhet kännetecknas av flexibilitet och korta ledtider vilket gör att vi snabbt kan svara upp till dina behov och önskemål. Vi lägger ner samma omsorg på de små uppdragen som de stora.
​​​​​​​
Nedan ser du exempel på produkter ur vår legoproduktion.
Prototypframtagning av operatörsstol för användning vid virkessortering i sågverk.
Prototypframtagning av aktiveringsstativ för barn.
Tillverkning för hållare av gasflaskor.
Tillverkning av justerbar drag-
stång för intern förflyttning av maskiner i produktion.
Framtagning av stativ/hållare för datadisplay/-tastatur i truckar.
Prototypframtagning av stativ/ hållare för laptop i personbilar.
Tillverkning av hållare för biljettmaskiner o dyl i bussar.
Prototypframtagning av "spritpost" för användning inom sjukvården.