JOHLIN-HYLSAN


​​​​​​​Där det finns behov av att enkelt kunna justera höjder, eller snabbt låsa ihop rörkonstruktioner, där finns ett användningsområde för Johlin-Hylsan.

Johlin-Hylsan kan tack vare sin trepunktslåsning klara höga påfrestningar och är därmed extra lämplig i miljöer där det finns höga krav på tillförlitlighet och kvalité.

Johlin-Hylsan monteras eller byggs in i produkter där det är viktigt att snabbt och enkelt reglera höjder eller utföra andra justeringar. Den låser steglöst och stabilt enligt en enkel trepunktsprincip, kräver liten kraft vid låsning och fäster på ett mjukt sätt utan att skada innerröret.